Het verhaal van de werkgever, Gemeente Haarlem

Blik van de baas

Mr. Marieke Meijer is Afdelingsmanager van de Afdeling Schulden, Minima en Sociale Recherche bij de gemeente Haarlem. Binnen haar Team Sociale Recherche werkt reservist George als Sociaal Rechercheur. Marieke is overtuigd van het belang van de krijgsmacht voor de veiligheid van Nederland en steunt de inzet van reservisten zoveel als mogelijk. In 2017 was de gemeente Haarlem een van de genomineerden voor de award Reservistenwerkgever van het jaar.

Nominatie Reservistenwerkgever van het jaar
“Het was voor mij een plezierige verrassing dat George de gemeente had genomineerd als kandidaat voor de Reservistenwerkgever van het jaar. Ik heb het Management Team Sociaal Domein toen vol trots laten weten dat we genomineerd waren, maar - net als dat voor mezelf gold - zag ik bij mijn collega managers vooral vragende blikken bij de term `reservist`. Zelf ben ik met reservisten en Defensie in aanraking gekomen toen George mij een paar jaar geleden benaderde met de mededeling dat hij graag reservist wilde worden. Defensie zet zich in voor onze veiligheid en ik vind het belangrijk dat Nederland, in geval van nood, kan beschikken over een goede krijgsmacht. Reservisten voorzien Defensie van meer kennis en meer capaciteit en dragen dus ook bij aan onze veiligheid. Ik hoefde daarom niet lang na te denken over de vraag of de gemeente kon meewerken aan het verzoek van George. Na het diner voor genomineerde werkgevers heb ik trouwens een nog beter beeld gekregen van Defensie. Ik vond het indrukwekkend om al die uniformen te zien en de ceremonie en protocollen mee te maken. Vanuit de samenleving heb je weinig zicht op wat er schuil gaat achter de veiligheid die wij in ons land vaak voor lief nemen” stelt Marieke.

Denken in oplossingen
Marieke vindt het als leidinggevende belangrijk om haar medewerkers, zoveel mogelijk te ondersteunen of het nu gaat om een andere functie, een snuffelstage bij een andere afdeling of inzet als reservist. Zij denkt in oplossingen en is ervan overtuigd dat de loyaliteit van haar medewerkers verdubbelt als ze zich gesteund voelen.

“Het werk bij Defensie ervaart George als plezierig en het enige wat het de gemeente kost is wat tijd. Ook als George meer ruimte zou vragen, dan zouden we een oplossing vinden. Het gaat nu om een stukje maatwerk naar George toe en we komen –gelet op de huidige inzet- een heel eind met verlofdagen en soms wat extra steun vanuit de gemeente. Als er echter sprake zou zijn van langere inzet, dan moet er iets gebeuren, Ik vind het namelijk niet acceptabel dat inzet voor de samenleving en het algemeen belang betekent dat mensen al hun verlof moeten inleveren. Daarom ben ik voorstander van een regeling waarbij reservisten in aanmerking komen voor 10 dagen bijzonder verlof. Binnenkort wil ik daarom samen met de HR-afdeling van de gemeente verkennen welke mogelijkheden er zijn om hierover iets op te nemen in onze personeelsregeling” aldus Marieke.

Advies aan Defensie
Volgens Marieke zijn bijscholing, cursussen en nascholing in de civiele werkomgeving niet meer weg te denken. Dat schiet er- gelet op de ervaring van George- bij Defensie soms bij in. Het zou goed zijn als Defensie meer herhalingstrainingen zou organiseren om de kennis en kunde van de reservisten op niveau te houden.

‘Ik faciliteer dit graag door extra verlof ter beschikking te stellen, maar het begint bij Defensie’, zo benadrukt Marieke.