Employer Support Reservisten

Als een van je werknemers reservist bij Defensie wil worden, vraag je je vast af wat dat voor jou als werkgever betekent. Het Servicecentrum Employer Support Reservisten staat voor je klaar en ondersteunt je bij alles wat je nodig hebt of wilt weten.

Belangrijk: Corona-nieuws

  • COVID-19: Informatie voor reservisten:
Lees meer
  • Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het Coronavirus kan voor de civiele werkgever zo vergaande consequenties hebben, dat deze gebruik moet maken van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW, voorheen werktijdverkorting). De combinatie van de regeling en het werken als reservist kan op gespannen voet staan, maar dat hoeft niet.

Wanneer de reservist door de primaire werkgever is vrijgesteld van werk en de werkgever maakt gebruik van de NOW, dan krijgt de reservist een brief waar in staat dat hij of zij niet in dezelfde tijd ander betaald werk mag doen.

Wanneer een reservist de afgelopen tijd naast het civiele werk ook regelmatig als reservist werkzaam is geweest, kan hij of zij hier gewoon mee door gaan. Echter, wanneer hij of zij significant meer gaat werken als reservist dan voorheen, dan moet hij of zij dat melden bij het UWV.

In het geval er een acute landelijke crisissituatie ontstaat waar de reservist voor wordt opgeroepen, zal Defensie in overleg gaan met de andere ministeries en uitvoeringsorganisaties voor een oplossing. De reservist die dan extra wordt ingezet hoort tegen die tijd van zijn of haar commandant hoe te handelen.

Meer informatie voor de reservist is te vinden op Defensie intranet: Selfservice > Mijn Informatie > Reservisten (via A –Z  Index) > Nieuws

Portret Broekman Logistics

Portret CGI

Portret Dienst Vervoer & Ondersteuning

Portret SWECO

Portret Thermont Thomas

1

Wat is een reservist?

Reservisten zijn militairen die op flexibele basis in dienst zijn bij Defensie. Zij werken dus - naast hun gewone baan of studie - parttime bij de Marine, Landmacht, Luchtmacht of Marechaussee. In verschillende functies zetten zij zich in voor vrede en veiligheid. In Nederland, maar soms ook daarbuiten.

Inzet: vrijwillig, niet vrijblijvend

Werken als reservist is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Een reservist kan zelf aangeven hoe vaak en hoe lang hij of zij wil werken, maar er zijn ook een aantal verplichte bijeenkomsten. Denk aan (meerdaagse) oefeningen of theoriedagen. Een belangrijk deel van de militaire activiteiten wordt buiten kantoortijden georganiseerd.

Unieke werkervaring

Reservisten doen bij Defensie bijzondere kennis en vaardigheden op die ook goed van pas komen in hun gewone baan. Ze leren bijvoorbeeld leidinggeven of leiding ontvangen, werken in een team en snel beslissingen nemen in complexe of nieuwe situaties. Door je medewerker te steunen in zijn of haar nieuwe rol als reservist, draag je als werkgever bij aan de stabiliteit en veiligheid in Nederland en daarbuiten. En ook dat is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Regeling Werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten

Wordt je medewerker als reservist voor een periode van 3 maanden of langer aaneengesloten ingezet bij Defensie, dan kun je als werkgever mogelijk aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten. Klik voor meer informatie, de aanvraagprocedure en waaraan moet worden voldaan op onderstaande button.

Lees meer

Onze ervaringen hebben wij ook in verschillende brochures verzameld:

Meer weten?

Bezoek een werkgeversbijeenkomst bij jou in de buurt of bekijk de pagina en brochure op defensie.nl Je kunt ook direct contact met ons opnemen via employersupport@mindef.nl.

U kunt uw vraag ook mailen naar het regionale Employabilitycentrum bij u in de regio:

De laatste updates

Volg het Servicecentrum Employer Support Reservisten op Facebook en LinkedIn.