Employer Support Reservisten

Als een van uw werknemers reservist bij Defensie wil worden, vraagt u zich vast af wat dat voor u als werkgever betekent. Het Servicecentrum Employer Support Reservisten staat voor u klaar en ondersteunt u bij alles wat u nodig heeft of wilt weten.

In deze flyer is de belangrijkste informatie voor werkgevers op een rijtje gezet.

Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid. Voor deze taakuitvoering dient defensie te beschikken over voldoende en goed opgeleid personeel. Personeel dat afkomstig is uit de samenleving. Het succes van Defensie is daarom mede afhankelijk van de relatie die er is met die samenleving.

De situatie in de wereld vraagt steeds meer om een krijgsmacht die snel kan inspelen op veranderende dreigingen, op nieuwe technieken, op ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt. Op die moderne uitdagingen moet Defensie de opbouw van haar personeelsbestand aanpassen. Defensie kiest er daarom voor om meer te gaan samenwerken met de samenleving. Door in te zetten op hybride constructies, op het delen van personeel met civiele werkgevers en door te streven naar samenwerking met civiele actoren. Op basis van deze samenwerking vergroot Defensie het vermogen om te innoveren. Daarnaast wordt de slagkracht van de Krijgsmacht versterkt en vergroten we het escalatie- en voorzettingsvermogen. Door samenwerking wordt schaarse capaciteit en kennis in Nederland duurzaam geborgd. Deze capaciteiten en kennis blijven zo inzetbaar en beschikbaar voor het geval de veiligheid in Nederland wegvalt en inzet van de krijgsmacht aan de orde is. Daar heeft ons land groot profijt van

Daar waar het kan kiest Defensie ervoor om samen te werken op de arbeidsmarkt. De inzet van reservisten is een van de mogelijkheden voor die samenwerking met andere partijen in de samenleving.

Wat is een reservist?

Reservisten zijn militairen die op flexibele basis in dienst zijn bij Defensie. Zij werken dus - naast hun gewone baan of studie - parttime bij de Marine, Landmacht, Luchtmacht of Marechaussee. Of bij een van de andere defensieonderdelen: de Bestuursstaf, de Defensie Materieel Organisatie of het Defensie Ondersteuningscommando. In verschillende functies zetten zij zich in voor vrede en veiligheid. In Nederland, maar soms ook daarbuiten.

Inzet: vrijwillig, niet vrijblijvend

Werken als reservist is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Een reservist kan zelf aangeven hoe vaak en hoe lang hij of zij wil werken, maar er is ook een aantal verplichte bijeenkomsten. Denk aan (meerdaagse) oefeningen, theoriedagen of het bijhouden van militaire basisvaardigheden. Een deel van de militaire activiteiten voor reservisten wordt buiten kantoortijden georganiseerd, maar dat is niet altijd mogelijk.

Unieke werkervaring

Reservisten doen bij Defensie bijzondere kennis en vaardigheden op die ook goed van pas komen in hun gewone baan. Ze leren bijvoorbeeld leidinggeven of leiding ontvangen, werken in een team en snel beslissingen nemen in complexe of nieuwe situaties. Door uw medewerker te steunen in zijn of haar rol als reservist, draagt u als werkgever bij aan de stabiliteit en veiligheid in Nederland en daarbuiten. En ook dat is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien draagt u bij aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van uw medewerker. De kennis en ervaring die reservisten opdoen bij Defensie nemen zij weer mee naar hun civiele werkomgeving.

Video's

Hieronder vijf videoportretten van werkgevers die graag reservisten in dienst hebben:

  1. Broekman Logistics, een grote logistieke dienstverlener
  2. CGI, een belangrijke speler in de ICT markt
  3. DVVO, als overheidswerkgever de vervoerder en ondersteuner bij Justitie
  4. SWECO, een multinational met hart voor reservisten
  5. Temont en Thomaes, een werkgever uit het MKB met 10 werknemers

Werkgeverstegemoetkoming

Defensie is zich ervan bewust dat de civiele werkgever zijn personeel afstaat vanuit een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Gedurende de periode dat de werknemer als reservist actief is, neemt Defensie de salariskosten voor haar rekening. Slechts een beperkt deel van de kosten komen dan nog voor uw rekening. Defensie wil u hierin tegemoet komen, door bij een onafgebroken periode van minimaal 3 maanden reservisteninzet een bijdrage in deze kosten te geven.

Lees meer: Regeling werkgeverstegemoetkoming over "Werkgeverstegemoetkoming"

Handreikingen

Informatie voor (adspirant) reservisten, managers en personeelszaken bij diverse werkgevers hebben wij in verschillende Handreikingen verzameld:

Heeft u interesse in een op maat gemaakte handreiking voor uw organisatie of branche? Neem dan contact op met het ServiceCentrum Employer Support Reservisten.

Meer weten?

De adviseurs van het ServiceCentrum Employer Support Reservisten zijn te bereiken via employersupport@mindef.nl. Stuur een bericht, zo spoedig mogelijk wordt dan met u contact opgenomen.

Volg het Servicecentrum Employer Support Reservisten op Facebook en LinkedIn.

Kijk voor meer informatie over het reservistenbeleid op Defensie.nl  Meer informatie over “Reservist worden” is te lezen op Werkenbijdefensie.nl.