Employer Support Reservisten

Employer Support Reservisten

Heeft u als werkgever een of meer reservisten in dienst of geeft uw werknemer aan reservist te willen worden? Dan heeft u hierover misschien vragen. Onze adviseurs 'Employer support reservisten' ondersteunen werkgevers hierin.

Onze ervaringen hebben wij ook in verschillende brochures verzameld:

Reservist bij de waterschappen 
Reservist bij de provincie 
Reservist bij de gemeente

Mijn werknemer als reservist 
Reservist bij de Koninklijke Marechaussee 
Wegwijzer sociale zekerheid Defensie

Regeling - werkgeverstegemoetkoming 

Neem contact op via employersupport@mindef.nl of lees meer over employer support via onderstaand link.

U kunt uw vraag ook mailen naar het regionale Employabilitycentrum bij u in de regio.

Reservistenbeleid

Het Bureau Reservisten en Samenleving (BReS) binnen Defensie geeft vorm aan het reservistenbeleid in samenwerking met o.a. werkgevers door ervaringen te delen en kennis uit te wisselen. Vragen over de ontwikkelingen rondom het reservistenbeleid? Neem dan contact op via BReS@mindef.nl

Het verhaal van gemeente Haarlem

Lees het verhaal