Werken na Defensie

NIEUW

We zijn hard bezig hier het compleet nieuwe portaal Defensietalenten te bouwen. Iedere militair en burger die buiten Defensie gaat werken kan hier straks informatie en contactgegevens over de afdeling Employability & Reservisten vinden.

LOOPBAAN NA DEFENSIE

Defensie is een IDU-organisatie. IDU staat voor Instroom, Doorstroom en Uitstroom. Op dit nieuwe portaal willen we de nadruk op de uitstroom van defensietalenten leggen: Defensie heeft je jezelf laten ontwikkelen door ervaring en kennis en nu ga je je loopbaan voortzetten buiten Defensie. En juist daar willen we jou als militair en burgermedewerker bij helpen. De afdeling Employability & Reservisten houdt zich hier volop mee bezig.

EMPLOYABILITY & RESERVISTEN

Wij hebben contacten met bedrijven in de regio, maken afspraken over opleidingen en stages en ondersteunen je in je zoektocht naar werk. We gaan samen met jou kijken waar je ambitie ligt, of je je kunt bijscholen en hoe je bij bedrijven binnenkomt. Je hebt zelf de regie over je loopbaan en houdt deze ook. Defensie helpt je daarbij.

Ondertussen gaan wij hard door om dit portaal samen te stellen met voor jou relevante informatie, nuttige tips en bedrijven die graag defensiemedewerkers in dienst zouden willen nemen.

Defensie beschermt wat ons dierbaar is.