Home

Dit portaal is bedoeld voor (ex-)Defensiemedewerkers, reservisten en (potentiële) werkgevers van ex-Defensiemedewerkers.

LET OP: Herinrichten werkzaamheden i.v.m. Coronavirus (COVID-19)

Beste (oud) collega,

De afdeling Employability & Reservisten moet uitvoering geven aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM t.a.v. het Coronavirus. Dit heeft consequenties voor hoe wij onze werk kunnen doen. Denk hierbij o.a. aan beperkt persoonlijk contact.

Hierover hebben we de afgelopen dagen uitvoerig gesproken en hebben een aantal afspraken gemaakt. Er is online tooling beschikbaar die ons gaat helpen om u zo goed mogelijk te blijven begeleiden. Denk hierbij o.a. aan videobellen, Skypen en Facetimen.

Als u begeleid wordt door een externe dienstenleverancier, bijvoorbeeld voor sollicitatietraining, dan informeert die externe dienstenleverancier u over de begeleidingsvoortgang.

De komende tijd zal de begeleiding anders worden. We gaan er alles aan doen om voor u de begeleiding zo normaal mogelijk te laten verlopen, ondanks de opgelegde beperkingen. Als er nieuws is, informeren we u uiteraard zo snel mogelijk.

Met uw sollicitaties kunt u doorgaan. Hieronder vind u tips ter voorbereiding van uw videosollicitatiegesprek.

Met vriendelijke groet,

Team Employability & Reservisten

Tips videosollicitatie over "LET OP: Herinrichten werkzaamheden i.v.m. Coronavirus (COVID-19)"

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het Coronavirus kan voor de civiele werkgever zo vergaande consequenties hebben, dat deze gebruik moet maken van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW, voorheen werktijdverkorting). De combinatie van de regeling en het werken als reservist kan op gespannen voet staan, maar dat hoeft niet...

Lees verder over NOW over "Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)"

Informatie werknemer

Informatie werkgever